Raport: Hybrid and Beyond in the SSC sector

Wyzwania związane z wdrażaniem hybrydowych modeli pracy w sektorze SSC.

Mamy przyjemność zaprezentować raport „Hybrid and Beyond in SSC: Challenges of implementing hybrid work models in the SSC sector”. Publikacja przygotowana wspólnie przez Colliers i ABSL, uzupełniona o komentarze ekspertów, skupia się na tym, jak do hybrydowego modelu pracy podchodzi sektor SSC. Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie 2022 roku wśród firm członkowskich ABSL z sektora SSC, działających na polskim rynku. Grupę badaną stanowiło 107 osób z kadry kierowniczej, reprezentujących szerokie spektrum centrów Shared Service.

Celem badania było określenie, z jakimi wyzwaniami związanymi z pracą hybrydową firmy SSC borykają się obecnie, na jakie pytania znamy już odpowiedź, a jakie kwestie pozostaną wyzwaniem w przyszłości. Mamy nadzieję, że w raporcie znajdą Państwo cenne spostrzeżenia dotyczące obecnej sytuacji organizacji SSC w Polsce.

Z raportu dowiesz się m.in.:

  • Jakie typy modeli pracy zostały wdrożone w organizacjach SSC w Polsce,
  • Jakie postawy i strategie wobec powrotu do biura dominują,
  • Jakie kluczowe wyzwania staną przed organizacjami SSC w najbliższych miesiącach i latach,
  • Jakie zmiany zaszły w środowisku pracy organizacji SSC w Polsce.
Więcej