Co to jest plik cookie?

Pliki cookies to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe. Pliki te są przechowywane na komputerze użytkownika, smartphonie czy innym urządzeniu. Pozwalają one na przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika – strona internetowa ‘zapamiętuje’ nas, aby odpowiednio reagować przy naszych kolejnych odwiedzinach. Poprzez pliki cookies możliwe jest przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do wyświetlenia niniejszej strony (np. laptop, smartfon, etc.).

 

Wykorzystujemy dwie kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe. 

 • pliki sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

W jakim celu Colliers używa plików cookie?

Pliki cookie wykorzystywane na stronie internetowej www.colliers.com umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika.Poprzez pliki cookies administrator serwisu (tj. Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00 – 078 Warszawa) wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: „niezbędne” oraz „opcjonalne” w następujących celach:

  1. Pliki cookies „niezbędne” ► w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny.W tym celu na stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies.
  2. Pliki cookies „opcjonalne” ► w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony.Pliki cookies opcjonalne instalowane są za zgodą osoby odwiedzającej stronę, wyrażaną za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim urządzeniu. Są to pliki stałe dostarczane przez partnerów Colliers (strony trzecie) np. Google.inc.

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Poniższa tabela przedstawia wykaz narzędzi służących do obsługi plików cookies „opcjonalnych” (stałych/analitycznych):

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie:

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z colliers.com może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Możesz zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari

Aby zrezygnować z mechanizmu Google Analytics na wszystkich witrynach, odwiedź:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Jeśli masz więcej pytań w sprawie plików cookie używanych na stronach Colliers International, skontaktuj się z nami – poland@colliers.com.

 

Dane eksploatacyjne:

Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne)

  1. numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
  3. system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
  4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Ochrona danych osobowych

Informacje do których uzyskujemy dostęp mają co do zasady charakter ogólny (statystyczny). Nie mniej pojęcie danych osobowych w RODO (rozporządzenie 2016/679) obejmuje także informacje dotyczące osób możliwych do identyfikacji. Jak wskazuje RODO, aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny.

W związku z powyższym informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00 – 078 Warszawa. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową Colliers wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCP@colliers.com.

Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do:

 • okazjonalnego analizowanie plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
 • zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W powyższych przypadkach przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Natomiast, jeżeli wyrazisz zgodę poprzez ustawienia przeglądarki na instalacje plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych np. dostarczanych przez Google Analytics) to informacje zebrane w ten sposób będą wykorzystywane do celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony www z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dostawcy narzędzi analitycznych, którym dane mogą być powierzane zostali wskazani w tabeli powyżej. Wskazana tabela zawiera także informacje czy może dochodzić do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, oraz na jakich zasadach.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. W związku z ograniczoną identyfikowalnością danych (dane są w dużej mierze statystyczne), zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, realizacja wskazanych praw może być uzależniona od podania dodatkowych informacji służących identyfikacji danych i weryfikacji tożsamości osoby żądającej.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Możesz przeczytać więcej o tym jak chronimy Twoją prywatność przechodząc do polityki prywatności.

 

Kodeks etyczny

Prowadząc naszą działalność, postępujemy zgodnie ze wszystkimi standardami zawodowymi oraz najwyższymi normami etycznymi.

Kodeks etyki i postępowania (Kodeks) Colliers określa normy etyczne i zasady polityki biznesowej dla naszych pracowników, w tym pracowników jednostek stowarzyszonych i spółek zależnych należących do Colliers, jak również konsultantów, agentów i przedstawicieli, których zatrudniamy i z którymi współpracujemy.

Kodeks opisuje podstawowe zasady etyki i standardy, którymi nasi pracownicy powinni kierować się w swoim postępowaniu, w szczególności:

 • standardy w miejscu pracy (tj. poszanowanie prawa, brak tolerancji dla wszelkich form przemocy, zasady dot. relacji osobistych, zasady dot. systemów komunikacji Colliers),
 • standardy dot.  relacji z klientami i partnerami biznesowymi (tj. postępowanie w przypadku konfliktu interesów, brak tolerancji dla zachowań ograniczających konkurencję, przeciwdziałanie łapownictwu i praniu pieniędzy),
 • zobowiązania wobec akcjonariuszy i rynku publicznego,
 • standardy odnośnie zgłaszania naruszeń.

Zapoznaj się z pełną wersją Kodeksu Etycznego Colliers »

 

Anti-bribery

Mając na celu zapobieganie zachowaniom korupcyjnym wśród naszych pracowników dbamy o zwiększenie świadomości w tym zakresie i promujemy postawy etyczne. Każdy z pracowników bierze udział w obowiązkowym szkoleniu na e-learningowej platformie Colliers University.

Realizując szkolenie „Anti-bribery” pracownicy poza przyswajaniem wiedzy teoretycznej, analizują również realne problemy i sytuacje, z którymi mogą zetknąć się w codziennych kontaktach z Klientami i Dostawcami. Ukończenie szkolenia jest możliwe po rozwiązaniu zadań polegających na wybraniu najlepszego – zgodnego z zasadami etyki i regulacjami antykorupcyjnymi – wyjścia z problematycznej sytuacji.