Mik azok a cookie-k?

A cookie-k a meglátogatott honlapok által küldött apró szövegfájlok, amelyek a felhasználó számítógépén, okostelefonján vagy más eszközén tárolódnak. A cookie-k segítségével információkat tudunk eltárolni az Ön preferenciáiról, így honlapunk a továbbiakban „emlékezni” fog Önre és személyre szabottan tud reagálni, amikor legközelebb felkeres bennünket. A cookie-k lehetővé teszik, hogy az információkat eltároljuk, illetve hozzáférjünk a honlap megjelenítésére használt eszközön (pl. laptopon, okostelefonon stb.) már eltárolt információkhoz.

Miért használunk cookie-kat?

A cookie-k segítségével honlapunk adminisztrátora (azaz a Colliers Define Sp. z o.o., székhelye: Lengyelország, 00-078 Varsó, Pl. Piłsudskiego 3.) biztosítani tudja annak megfelelő működését, valamint lehetővé válik számára, hogy a tartalmakat a felhasználó preferenciáihoz igazítsa, statisztikai adatokat gyűjtsön a weboldal forgalmáról és marketingtevékenységet folytasson. Az általunk használt cookie-kat az alábbi szempontok szerint csoportosíthatjuk:

élettartam szempontjából vannak ideiglenes és állandó cookie-k, amelyekből:

az ideiglenes cookie-k a honlap elhagyásáig vagy a szoftver (webböngésző) bezárásáig,

az állandó cookie-k pedig a fájl paramétereiben meghatározott ideig vagy a felhasználó általi manuális törlésükig maradnak a felhasználó eszközén.

felhasználásuk célja szempontjából vannak szükséges, funkcionális, statisztikai célú és marketing célú cookie-k, amelyekből:

a szükséges cookie-k a használhatóságot javítják azáltal, hogy lehetővé teszik az olyan alapvető funkciók működését, mint a honlapon való tájékozódás, valamint a honlap biztonságos területeinek elérése. Ezen cookie-k nélkül a weboldal nem tud megfelelően működni.

a funkcionális cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlap emlékezzen bizonyos információkra (például az Ön által preferált nyelvre vagy azon régióra amelyben tartózkodik), amelyek megváltoztatják a weboldal működését vagy megjelenését.

a statisztikai cookie-k által névtelenül gyűjtött és jelentett adatokból megtudható, hogyan használják a látogatók honlapunkat.

a marketing célú cookie-k a látogatók nyomon követésére szolgálnak. Segítségükkel a honlapon olyan hirdetések jelennek meg, amelyek lényegesek és vonzóak az adott felhasználó számára, így a kiadók és* a hirdetők szempontjából is értékesebbek.

tulajdonosuk szerint vannak saját és külső cookie-k, amelyekből az utóbbiak a közösségi média, reklám- és elemző partnereink által elhelyezett cookie-k. Partnereink az így nyert adatokat kombinálhatják a felhasználók által megadott vagy a szolgáltatásnyújtás során gyűjtött más adatokkal. A külső cookie-k nem kötelezők.

Cookie-k kezelése és törlése:

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja és a cookie-kat eszközéről törölheti, de e visszavonás nem érinti a korábbi hozzájárulása értelmében már megtörtént adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás a Cookiebot mechanizmusán keresztül vonható vissza:

[cookie_nyilatkozat]

Ezen kívül a legtöbb böngésző lehetővé az összes cookie elfogadását vagy elutasítását. A cookie beállítások a böngésző beállításaiban is könnyen megváltoztathatók. Felhívjuk a figyelmét, hogy a colliers.com összes cookie-jának letiltása megnehezítheti honlapunk használatát, bizonyos funkcióinak használatát pedig teljesen megakadályozhatja.

A cookie-k kezelése és törlésük módja függ a használt böngészőtől. A részleteket megtalálja a böngésző Súgó funkciója segítségével vagy a következő weboldalon: http://www.allaboutcookies.org, amely lépésről lépésre elmagyarázza a cookie-k kezelésének és törlésének módját a legtöbb böngészőben.

Az egyes böngészőkre vonatkozó információk a következő oldalakon találhatók:

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Apple Safari

Ha minden honlapon le akarja tiltani a Google Analytics szolgáltatást, kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ha bármilyen további kérdése van a Colliers International honlapján használt cookie-kkal kapcsolatban, kérjük, jelezze a poland@colliers.com email címen.

Használati adatok

A honlap adminisztrátora cookie-k elhelyezése nélkül is hozzáférhet a következő adatokhoz, amelyek a honlap használatának módját mutatják (a továbbiakban: „egyéb használati adatok”):

A látogató eszközéhez rendelt azonosító;

A távközlési hálózati terminál azonosítója;

Az internetfelhasználó által használt IKT-rendszer (eszköz típusa, operációs rendszer, webböngésző);

A honlap minden egyes használatának kezdetére, végére és időtartamára vonatkozó információk.

Az adatok nem kapcsolhatók név szerint a honlap látogatóihoz. A kiemelkedő színvonalú szolgáltatás érdekében rendszeresen elemezzük a naplófájlokat; például felmérjük, hogy mely oldalakat látogatják a leggyakrabban a felhasználók vagy milyen webböngészőket használnak, illetve ellenőrizzük, hogy vannak-e hibák az oldalak szerkezetében.

A személyes adatok védelme

Az általunk hozzáférhető információk alapvetően általános (statisztikai) jellegűek, az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) „személyes adat” fogalma azonban az azonosítható személyekre vonatkozó információkra is kiterjed. Előírásai szerint valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni – ideértve például a megjelölést –, amelyről észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő vagy más személy a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja. Annak megállapításakor, hogy mely eszközökről feltételezhető észszerűen, hogy egy adott természetes személy azonosítására fogják felhasználni, az összes objektív tényezőt figyelembe kell venni, így például az azonosítás költségeit és időigényét, számításba véve az adatkezeléskor rendelkezésre álló tudomány és technológia állását.

 

Ezért a cookie-k és a használati adatok révén szerzett információk az általános adatvédelmi rendelet értelmében személyes adatoknak minősülhetnek. Ebben az esetben az Ön személyes adatainak kezelője a Colliers Define Sp. z o.o. (székhelye: Lengyelország, 00-078 Varsó, Pl. Piłsudskiego 3.). Az információk védelmére akkor is a személyes adatok esetében használatos mechanizmusokat alkalmazzuk, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy személyes adatnak minősülnek. A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésekben az alábbi email címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel: DaneOsoboweCDBP@colliers.com

Hozzájárulása esetén az így gyűjtött információkat arra használjuk fel, hogy megismerjük honlapunk látogatóinak preferenciáit és az így levont következtetések segítségével javíthassuk megjelenítésének minőségén. Ebben az esetben az adatkezelés alapja az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény) 5.§ (1) bekezdés b.) pontja , az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben. A 2011. évi CXII. törvény 5.§-a értelmében a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések előírják az előfizető vagy végfelhasználó hozzájárulását.

Önnek joga van az adataihoz való hozzáféréshez, adatairól történő másolat kéréséhez, az adathordozhatósághoz, az adatok helyesbítéséhez és törléséhez, valamint az adatkezelés korlátozásához. Mivel az adatok (statisztikai jellegüknél fogva) csak korlátozott mértékben azonosíthatók, az általános adatvédelmi rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban a fenti jogok gyakorlása adott esetben – az adatok azonosítása és a kérelmező személyazonossága ellenőrzésének érdekében – további adatok megadását teheti szükségessé.

Önnek jogában áll panaszt tenni az illetékes hatóságnál (azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál) (NAIH)).

A személyes adatokat legkésőbb a weboldal használatával kapcsolatos esetleges követelések elévülésekor (azaz legkésőbb a rögzítésüktől számított két év elteltével) vagy – jogos kifogás felmerülése esetén – korábban töröljük vagy anonimizáljuk. Az adatok megadása önkéntes, de a fenti célok érdekében szükséges.