Adatvédelmi Szabályzat

Tájékoztatás ügyfelek és beszállítók képviselői részére

 

Közvetlenül az érintettől történő adatgyűjtés esetén (az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke)

Az adatkezelő a Colliers Define Sp. z o.o. (székhely: Lengyelország, 00-078 Varsó, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”)).

 

Az adatkezelővel a DaneOsoboweCDBP@colliers.com email címen vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben veheti fel a kapcsolatot.

 

Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 

Az Ön által képviselt szervezettel való üzleti kapcsolatok kialakítása céljából – mindaddig, amíg nem érkezik a személyes adatok törlését vagy korlátozását célzó jogos panasz vagy kérvény. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséből következő – termékek vagy szolgáltatások értékesítéséhez vagy megvásárlásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Panaszok és kérelmek feldolgozása céljából – a panasz vagy a kérelem beérkezését követő egy évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséből következő – a szolgáltatás magas színvonalának folyamatos fenntartásához és a vállalkozó arculatának ápolásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Könyvelési és adónyilvántartási célokból – a naptári év végét követően hét teljes évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontját), a számviteli törvény 74 cikkében rögzített* adatmegőrzési kötelezettségeknek és más adóügyi előírásoknak megfelelően.

 

Lejárt kintlévőségek behajtása céljából – a kintlévőség teljes összegének behajtásáig tartó időszakban. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – az érintett részéről fennálló lejárt kintlévőség behajtásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Általunk benyújtott követelések érvényesítése és hozzánk benyújtott követelésekkel szembeni védelem céljából – az adott együttműködés lezárulásától számított hat évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – a hozzá benyújtott követelésekkel szembeni védelméhez kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak marketingje céljából – az Ön személyes adatai feldolgozásának beszüntetésére vagy korlátozására irányuló jogos panasz vagy kérelem benyújtásáig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – érdekeinek védelméhez és a vállalkozó arculatának ápolásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Pénzügyi biztonsági intézkedések alkalmazása érdekében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló 2018. március 1-jei törvényben (pénzmosás elleni törvény) meghatározott esetekben – 5 évig, az ügyféllel fennálló gazdasági kapcsolat vagy lebonyolított alkalmi ügyletek

megszűnésének évét követő év első napjától kezdődően, kivéve, ha az adatvédelmi biztos határozata ezt az időszakot meghosszabbítja (de legfeljebb a következő 5 évre). Az adatkezelés jogalapja a pénzmosás elleni törvény értelmében az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontját).

 

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a Colliers-szel együttműködő megbízható feleknek, például IT szolgáltatóknak, tárhelyszolgáltatóknak, valamint a Colliers Capital csoporthoz tartozó szervezeteknek továbbítja.

 

Az adatkezelő az adatokat továbbíthatja Kanadába. Az adattovábbítás az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkében meghatározott megfelelőségi határozaton alapul, mivel Kanada jogrendszere megfelel az Európai Unió által a személyes adatok védelmére előírt előírásoknak. A vonatkozó határozat a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

Mivel személyes adatait kezeljük, Önnek jogában áll:

személyes adataihoz hozzáférést kérni,

személyes adatainak helyesbítését kérni,

személyes adatainak kezelését megszüntetni vagy korlátozni,

az adatkezelőnek megadott személyes adatai hordozhatóságát kérni, valamint

a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökénél) panaszt tenni.

A fentieken kívül (az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében) jogában áll személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni.

A személyes adatok megadása önkéntes, hiányukban azonban lehetetlen üzleti kapcsolatot létesíteni, árajánlatot benyújtani, valamint szerződést kötni és teljesíteni.

Tájékoztatás levélírók és a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltői számára

Közvetlenül az érintettől történő adatgyűjtés esetén (az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke)

Az adatkezelő a Colliers Define Sp. z o.o. (székhely: Lengyelország, 00-078 Varsó, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”)).

Az adatkezelővel a DaneOsoboweCDBP@colliers.com email címen vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben veheti fel a kapcsolatot.

 

Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

A levelezés iktatása és megválaszolása – adatait a levelek elküldésétől vagy beérkezésétől számított tíz évig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – a levelek mielőbbi megválaszolásához, a beszállítók időben történő kifizetéséhez, valamint vállalkozókkal vagy más felekkel folytatott együttműködés minőségére való ügyeléshez kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Általunk benyújtott követelések érvényesítése és hozzánk benyújtott követelésekkel szembeni védelem céljából – az adott együttműködés lezárulásától számított hat évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – a hozzá benyújtott követelésekkel szembeni védelméhez kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a Colliers-szel együttműködő megbízható feleknek, például IT szolgáltatóknak, tárhelyszolgáltatóknak, valamint a Colliers Capital csoporthoz tartozó szervezeteknek továbbítja.

Az adatkezelő az adatokat továbbíthatja Kanadába. Az adattovábbítás az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkében meghatározott megfelelőségi határozaton alapul, mivel Kanada jogrendszere megfelel az Európai Unió által a személyes adatok védelmére előírt előírásoknak. A vonatkozó határozat a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

Mivel személyes adatait kezeljük, Önnek jogában áll:

személyes adataihoz hozzáférést kérni,

személyes adatainak helyesbítését kérni,

személyes adatainak kezelését megszüntetni vagy korlátozni,

az adatkezelőnek megadott személyes adatai hordozhatóságát kérni, valamint

a felügyeleti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökénél) panaszt tenni.

 

A fentieken kívül (az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében) jogában áll személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni.

 

A személyes adatok megadása önkéntes, a beérkező írásbeli megkereséseket azonban iktatni kell és meg kell válaszolni. Ha nem adja meg személyes adatait, nem tudunk foglalkozni a megkeresése tárgyát képező kérdésekkel.

 

Tájékoztatás beszállítók számára

Közvetlenül az érintettől történő adatgyűjtés esetén (az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke)

Az adatkezelő a Colliers Define Sp. z o.o. (székhely: Lengyelország, 00-078 Varsó, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”)).

 

Az adatkezelővel a DaneOsoboweCDBP@colliers.com email címen vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben veheti fel a kapcsolatot.

 

Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 

Üzleti kapcsolatok kialakítása céljából – mindaddig, amíg nem érkezik a személyes adatok törlését vagy korlátozását célzó jogos panasz vagy kérvény. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséből következő – szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Valamely szerződés megkötésének vagy teljesítésének szükségessége céljából – az adott szerződés megszűnéséig. Az adatkezelés jogalapja az érintettel mint részes féllel kötött szerződés teljesítésének vagy megkötését megelőzően az érintett által kért lépések megtételének szükségessége (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontját).

 

Panaszok és kérelmek feldolgozása céljából – a panasz vagy a kérelem beérkezését követő egy évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséből következő – a szolgáltatás magas színvonalának folyamatos fenntartásához és a vállalkozó arculatának ápolásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Könyvelési és adónyilvántartási célokból – a naptári év végét követően hét teljes évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontját), a számviteli törvény 4 cikkében* rögzített kötelezettségeknek és más adóügyi előírásoknak megfelelően.

Lejárt kintlévőségek behajtása céljából – a kintlévőség teljes összegének behajtásáig tartó időszakban. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – az érintett részéről fennálló lejárt kintlévőség behajtásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Általunk benyújtott követelések érvényesítése és hozzánk benyújtott követelésekkel szembeni védelem céljából – az adott együttműködés lezárulásától számított hat évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – a hozzá benyújtott követelésekkel szembeni védelméhez kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak marketingje céljából – az Ön személyes adatai feldolgozásának beszüntetésére vagy korlátozására irányuló jogos panasz vagy kérelem benyújtásáig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – érdekeinek védelméhez és a vállalkozó arculatának ápolásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a Colliers-szel együttműködő megbízható feleknek, például IT szolgáltatóknak, tárhelyszolgáltatóknak, valamint a Colliers Capital csoporthoz tartozó szervezeteknek továbbítja.

 

Az adatkezelő az adatokat továbbíthatja Kanadába. Az adattovábbítás az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkében meghatározott megfelelőségi határozaton alapul, mivel Kanada jogrendszere megfelel az Európai Unió által a személyes adatok védelmére előírt előírásoknak. A vonatkozó határozat a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

Mivel személyes adatait kezeljük, Önnek jogában áll:

személyes adataihoz hozzáférést kérni,

személyes adatainak helyesbítését kérni,

személyes adatainak kezelését megszüntetni vagy korlátozni,

az adatkezelőnek megadott személyes adatai hordozhatóságát kérni, valamint

a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökénél) panaszt tenni.

A fentieken kívül (az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében) jogában áll személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni.

A személyes adatok megadása önkéntes, hiányukban azonban lehetetlen üzleti kapcsolatot létesíteni, árajánlatot benyújtani, valamint szerződést kötni és teljesíteni.

 

Tájékoztatás ügyfelek számára

Közvetlenül az érintettől történő adatgyűjtés esetén (az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke)

 

Az adatkezelő a Colliers Define Sp. z o.o. (székhely: Lengyelország, 00-078 Varsó, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”)).

Az adatkezelővel a DaneOsoboweCDBP@colliers.com email címen vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben veheti fel a kapcsolatot.

 

Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

Üzleti kapcsolatok kialakítása céljából – mindaddig, amíg nem érkezik a személyes adatok törlését vagy korlátozását célzó jogos panasz vagy kérvény. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséből következő – szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Valamely szerződés megkötésének vagy teljesítésének szükségessége céljából – az adott szerződés megszűnéséig. Az adatkezelés jogalapja az érintettel mint részes féllel kötött szerződés teljesítésének vagy megkötését megelőzően az érintett által kért lépések megtételének szükségessége (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontját).

 

Panaszok és kérelmek feldolgozása céljából – a panasz vagy a kérelem beérkezését követő egy évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséből következő – a szolgáltatás magas színvonalának folyamatos fenntartásához és a vállalkozó arculatának ápolásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Könyvelési és adónyilvántartási célokból – a naptári év végét követően hét teljes évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontját), a számviteli törvény 74 cikkében* rögzített kötelezettségeknek és más adóügyi előírásoknak megfelelően.

 

Lejárt kintlévőségek behajtása céljából – a kintlévőség teljes összegének behajtásáig tartó időszakban. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – az érintett részéről fennálló lejárt kintlévőség behajtásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Általunk benyújtott követelések érvényesítése és hozzánk benyújtott követelésekkel szembeni védelem céljából – az adott együttműködés lezárulásától számított hat évig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – a hozzá benyújtott követelésekkel szembeni védelméhez kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

Az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak marketingje céljából – az Ön személyes adatai feldolgozásának beszüntetésére vagy korlátozására irányuló jogos panasz vagy kérelem benyújtásáig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeiből következő – érdekeinek védelméhez és a vállalkozó arculatának ápolásához kapcsolódó – célok megvalósítása (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját).

 

elleni küzdelemről szóló 2018. március 1-jei törvényben (pénzmosás elleni törvény) meghatározott esetekben – 5 évig, az ügyféllel fennálló gazdasági kapcsolat vagy lebonyolított alkalmi ügyletek megszűnésének évét követő év első napjától kezdődően, kivéve, ha az adatvédelmi biztos határozata ezt az időszakot meghosszabbítja (de legfeljebb a következő 5 évre). Az adatkezelés jogalapja a pénzmosás elleni törvény értelmében az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése (lásd az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontját).

 

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a Colliers-szel együttműködő megbízható feleknek, például IT szolgáltatóknak, tárhelyszolgáltatóknak, valamint a Colliers Capital csoporthoz tartozó szervezeteknek továbbítja.

Az adatkezelő az adatokat továbbíthatja Kanadába. Az adattovábbítás az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkében meghatározott megfelelőségi határozaton alapul, mivel Kanada jogrendszere megfelel az Európai Unió által a személyes adatok védelmére előírt előírásoknak. A vonatkozó határozat a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

Mivel személyes adatait kezeljük, Önnek jogában áll:

személyes adataihoz hozzáférést kérni,

személyes adatainak helyesbítését kérni,

személyes adatainak kezelését megszüntetni vagy korlátozni,

az adatkezelőnek megadott személyes adatai hordozhatóságát kérni, valamint

a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elnökénél panaszt tenni.

A fentieken kívül (az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében) jogában áll személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni.

A személyes adatok megadása önkéntes, hiányukban azonban lehetetlen üzleti kapcsolatot létesíteni, árajánlatot benyújtani, valamint szerződést kötni és teljesíteni