Raport: Hybrid and Beyond 2023 | Jak ewoluują modele pracy?

Jak zmienia się krajobraz pracy hybrydowej w Polsce? Z jakimi wyzwaniami mierzą się organizacje działające w modelu rozproszonym?

Pobierz raport

Pobierz najnowszy raport i dowiedz się, m.in.:

  • Jak zmieniają się modele pracy w Polsce? Jakie istotne różnice wystąpiły w porównaniu z rokiem 2022?
  • Jak zmienia się podejście do pracy z biura? Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy, które starają się zachęcać pracowników do częstszej obecności w biurze?
  • Jakie inicjatywy wspierające dobrostan pracowników są obecnie wdrażane?
  • Jak menedżerowie oceniają wpływ pracy zdalnej na różne aspekty funkcjonowania organizacji?
  • W jaki sposób przedsiębiorstwa modyfikują swoje strategie rekrutacyjne? Czy plany z 2022 roku znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości?

W raporcie znajdziesz także osobne sekcje poświęcone branżom BPO/SSC, sektorowi finansowemu oraz IT.

Raport stanowi kontynuację badania przeprowadzonego w zeszłym roku i pozwala na porównanie zmian, które zaszły w obszarze pracy hybrydowej i zdalnej na przestrzeni ostatniego roku. Obserwacje i rekomendacje zawarte w raporcie mają za zadanie wspierać organizacje w procesie ciągłego doskonalenia.

Partnerzy raportu i badania:

ABSL PropTech Foundation Randstad

 

Pobierz raport i otrzymuj najnowsze informacje z rynku nieruchomości
komercyjnych

Jeśli na stronie nie wyświetla się przycisk „Pobierz raport”, wyczyść
ciasteczka w przeglądarce lub
pobierz raport z tej strony »

Więcej