Podcast: Digital Twins. Na czym polega i jak wpływa na rozwój branży budownictwa?

Technologia cyfrowych bliźniaków będzie miała coraz większy wpływ na rozwój transformacji cyfrowej i środowiska internetu rzeczy.

Można śmiało powiedzieć, że wszystko, co stworzył człowiek, ma swoje odbicie, takiego cyfrowego bliźniaka. Dzisiaj każdy budynek możemy odwzorować cyfrowo, po to, żeby go ulepszyć, sprawdzić jego możliwości, lepiej nim zarządzać. A wszystko nie w realnym świecie, tylko w cyfrowym. Cyfrowe bliźniaki budynków dają korzyści właścicielowi, zarządcy oraz użytkownikowi. W dodatku, w kontekście stosowania nowej metodyki opartej o BIM, model 3D budynku już mamy, więc należałoby z niego skorzystać i powołać do życia cyfrowego bliźniaka naszej inwestycji.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi:

  • Jak powstaje cyfrowy bliźniak, z czego się składa i kto go tworzy?
  • Czy cyfrowy bliźniak powstaje dla istniejącego już budynku, czy dla nowo powstającego obiektu?
  • Kto korzysta najbardziej? Właściciel, zarządca budynku czy jego użytkownik? Jakie korzyści daje im cyfrowy bliźniak?
  • Jak może rozwinąć się ta technologia i co czeka nas w niedalekiej przyszłości?
Więcej